VĂ„ra material

Bomullsproduktionen idag stÄr för enorma miljöpÄverkningar och utslÀpp vÀrlden över. Vi ser över och forskar tillsammans med BorÄs Textilhögskola inom Ätervinningstekniker för bomull till att bidra till att öka cirkulariteten. Detta genom att mer material kan ÄtergÄ in i Cirkularitetshjulet och fÄ en nystart. Vi strÀvar för att arbeta med cirkulÀra processer och cirkulÀr design som skapar ekonomisk hÄllbarhet samt minimerar avfall av material och kemikalier. Det finns bÄde kemiska och mekaniska tekniker för att Ätervinna bomull och valmöjligheterna Àr stora. Problemet med framför allt mekaniskt Ätervunnen bomull Àr att fibrerna blir förkortade av den hÄrda rivningsprocessen vilket försvÄrar anvÀndningen i produkter med hög kvalité. DÀrför Àr det vanligt att de anvÀnds i isolering och andra typer av applikationer dÀr fiberlÀngderna spelar mindre roll. Det finns liknelser i den kemiska processen för nedbrytning av cellulosa dÀr olika typer av lösningsmedel anvÀnds för att separera cellulosan och tillverka regenererade fibrer. 

Det finns mÀngder av faktorer som spelar in bÄde för kemisk och mekanisk Ätervinning dÀr polymerisationsgrad, cellulosans Äldrande, kemikalier och vilka spinningtekniker som anvÀnds. Det finns artiklar och kunskap för respektive tekniker men ingen som tar upp bÄda och jÀmför. Med vÄr forskning inom omrÄdet har vi som mÄl att utröna vilken metod som pÄ sikt lÀmpar sig bÀst för att behÄlla egenskaperna hos det Ätervunna garnet och efterlikna det jungfruliga garnet. Med detta sÄ kommer cirkulariteten kring Ätervinning av bomull öka.

För att pĂ„visa resultatet av de respektive Ă„tervinningsteknikerna har en LCA utförts med hjĂ€lp av HIGGs index, samt en SWOT-analys. Återvunnen bomull pĂ„visar en lĂ€gre koldioxidekvivalents jĂ€mfört med den för konventionell bomull. Det pĂ„visas att det finns mĂ„nga vĂ€gar att gĂ„ för att förbĂ€ttra möjligheterna med bĂ„de kemisk och mekanisk Ă„tervinning genom mjukgörare, andra smörjmedel samt val av lösningsmedel för den kemiska Ă„tervinningen. Betydelsen av denna forskning globalt och för samhĂ€llet kan innebĂ€ra att vi minimerar vĂ„r miljöpĂ„verkan och de resurser vi kontinuerligt anvĂ€nder oss av idag vilket bidrar till en ökad cirkulĂ€r ekonomi och mindre deponi av textilavfall.

Social hÄllbarhet

Vi pÄ Chimi Home Àr engagerande i den sociala hÄllbarheten med att sÀkerstÀlla sÀkra och hÀlsosamma arbetsförhÄllanden. Vi vÀrnar om allas lika vÀrde och att alla ska trivas i sin yrkesroll. Det stora fokuset för oss Àr personlig utveckling dÀr mÄngfald och lika möjligheter ska ges till alla involverande. Det skapar en positiv gemenskap, kreativitet och att varje individ kan utvecklas i sin yrkesroll.

HÄllbarhetsmÄl

Den globala textil- och modeindustrinidag står idag för 8-10 procent av människans
miljöpåverkan och vi vill utmana marknaden med nya innovativa lösningar som leder till en
cirkulär ekonomi inom textilbranschen.

VĂ„ra hĂ„llbarhetsmĂ„l avser att se över våra utsläpp, resurshantering och energiförbrukning. Det innefattar beskrivningar av specifika initiativ för att minska företagets miljöpåverkan. Vi vill säkerställa att alla våra produkter inte innehåller några skadliga eller onödiga kemikalier och vi arbetar därför enbart med leverantörer som följer de regler och hållbarhetskrav som finns stadgade inom EU. Vi strävar efter att uppnå en cirkulär ekonomi genom att minimera avfall och förlänga våra produkters livscykel genom smartare design, minskad kemikalieanvändning och möjligheter till återvinning genom monomaterial.

För oss på Chimi Home är de viktigt att skapa produkter med en långvarig hållbarhet där socialt ansvar genomsyrar hela vår organisation. Vi strävar mot en miljövänlig, etisk och spårbar produktion genom hela värdekedjan. Vi fokuserar på cirkulär design med lång livslängd och hög kvalitet som kommer att älskas länge hos våra kunder.

Vi vill tillsammans med vĂ„ra hĂ„llbarhetsmĂ„l skapa en ny innovation inom branschen med vår affärsmodell, kreativt content och skapa nya sätt för konsumenten att uppleva ett modeorienterat “home-textile-lifestyle-brand".

1 of 5