Vores material 

Bomuldsproduktionen i dag medfører betydelige miljøpåvirkninger og udledninger over hele verden. Vi gennemgår og forsker sammen med Borås Textilhögskola inden for genanvendelsesteknologi for bomuld for at bidrage til at øge cirkulariteten. Dette gøres ved at muliggøre, at mere materiale kan indgå i cirkulær økonomi og få en ny start. Vi stræber efter at arbejde med cirkulære processer og cirkulær design, der skaber økonomisk bæredygtighed og minimerer spild af materiale og kemikalier. Der er både kemiske og mekaniske teknikker til at genanvende bomuld, og mulighederne er mange. Problemet med især mekanisk genanvendt bomuld er, at fibrene forkortes af den hårde rivningsproces, hvilket gør det sværere at bruge i produkter af høj kvalitet. Derfor bruges de ofte til isolering og andre anvendelser, hvor fiberlængden er mindre vigtig. Der er ligheder i den kemiske proces for nedbrydning af cellulose, hvor forskellige typer opløsningsmidler bruges til at adskille cellulosen og producere regenererede fibre. 

Der er masser af faktorer, der spiller ind både for kemisk og mekanisk genanvendelse, herunder polymerisationsgrad, celluloses aldring, kemikalier og valg af spindeteknikker. Der findes artikler og viden om hver teknik, men ingen, der sammenligner begge. Med vores forskning på området har vi som mål at finde ud af, hvilken metode der på lang sigt egner sig bedst til at bevare egenskaberne ved det genanvendte garn og efterligne det jomfruelige garn. Dette vil øge cirkulariteten omkring genanvendelse af bomuld.

For at påvise resultatet af de forskellige genanvendelsesteknikker er der blevet udført en livscyklusanalyse (LCA) med hjælp fra HIGGs indeks samt en SWOT-analyse. Genanvendt bomuld viser en lavere CO2-ækvivalent sammenlignet med konventionel bomuld. Det påvises, at der er mange muligheder for at forbedre mulighederne for både kemisk og mekanisk genanvendelse gennem blødgørere, andre smøremidler samt valg af opløsningsmidler til den kemiske genanvendelse. Betydningen af denne forskning globalt og for samfundet kan indebære, at vi minimerer vores miljøpåvirkning og de ressourcer, vi kontinuerligt bruger i dag, hvilket bidrager til en øget cirkulær økonomi og mindre deponering af tekstilaffald.

Social bæredygtighed

Vi hos Chimi Home er engageret i social bæredygtighed ved at sikre sikre og sunde arbejdsforhold. Vi værdsætter alles lige værdi og trivsel på arbejdspladsen. Vores store fokus er personlig udvikling, hvor mangfoldighed og lige muligheder skal tilbydes alle involverede. Dette skaber et positivt fællesskab, kreativitet og mulighed for, at hver enkelt person kan udvikle sig i deres arbejdsrolle.

Bæredygtighedsmål

Den globale tekstil- og modeindustri står i dag for 8-10 procent af menneskets miljøpåvirkning, og vi ønsker at udfordre markedet med nye innovative løsninger, der fører til en cirkulær økonomi inden for tekstilbranchen. 

Vores bæredygtighedsmål sigter mod at revidere vores udledninger, ressourcestyring og energiforbrug. Dette inkluderer beskrivelser af specifikke initiativer for at reducere virksomhedens miljøpåvirkning. Vi ønsker at sikre, at alle vores produkter ikke indeholder skadelige eller unødvendige kemikalier, og vi arbejder derfor kun med leverandører, der følger de regler og bæredygtighedskrav, der er fastsat inden for EU. Vi stræber efter at opnå en cirkulær økonomi ved at minimere affald og forlænge vores produkters levetid gennem smartere design, reduceret kemikaliebrug og muligheder for genanvendelse af monomaterialer.

For os hos Chimi Home er det vigtigt at skabe produkter med langvarig bæredygtighed, hvor socialt ansvar gennemsyrer hele vores organisation. Vi arbejder hen imod miljøvenlig, etisk og sporbar produktion gennem hele værdikæden. Vi fokuserer på cirkulær design med lang levetid og høj kvalitet, som vores kunder vil elske i lang tid. 

Sammen med vores bæredygtighedsmål ønsker vi at skabe en ny innovation inden for branchen med vores forretningsmodel, kreativt indhold og skabe nye måder for forbrugerne at opleve et modeorienteret "home-textile-lifestyle-brand".

1 af 5