Free shipping                    |                    Delivery in 2-3 days                    |                    30 days return policy                 |                  5 year guarantee

Social Responsibility

För oss är det viktigt att alla barn har goda möjligheter i livet. Vårt samarbete med Make a Change som arbetar mot mobbning är ett annat sätt för oss att stödja barn och ungdomar.

Hållbarhet, miljövänlig produktion och socialt ansvar är nyckelord i hela vår organisation.

Om Make a Change

Organisationen upprättades ursprungligen 2015 av sin grundare Christian Nordenström som erkände ett kritiskt behov av att ta itu med frågan om mobbning och cybermobbning på ett nytt modernt sätt. Make a Change har snabbt vuxit till en av de ledande nationella organisationerna för mobbning och förebyggande av mobbning för barn, tonåringar och vuxna i Skandinavien.

Hur jobbar ni?

Make a Change är en ideell organisation. De finansieras genom stöd från företag, stiftelser, individer och kampanjer och genom avgifter för föreläsningar och kurser de genomför. De medel som ges av Chimi Home gör det möjligt för dem att sprida kunskap och engagera fler barn och vuxna i frågor som rör vår mentala välbefinnande i vårt samhälle. En del av medlen används också för att genomföra olika projekt för att belysa problemen med mobbning och utslagning på nya innovativa sätt.

Hur fungerar det?

En av de stora fördelarna med Chimi Home-konceptet är att du inte behöver sälja så mycket för att det ska bli riktigt bra pengar för klassen. Ju fler produkter du säljer – desto högre är vinsten!

Ovanpå det gör en förändring ger också alla klasser omfattande verktyg till personalen, föräldrar och elever i klassen om hur man känner igen mobbning och bygga en miljö där alla känner sig trygga och fria från trakasserier.

1. Beställ säljpaket

Klasserna sköter försäljningen och kunden gör enkelt en order via vår portal.

2. Vi levererar

Vi levererar produkterna direkt till kunden. Eleverna behöver inte sköta någon form av leverans.

3. Premier

När försäljningsperioden är avklarad premieras eleverna med en klassresa eller ett arvode där allt vårt överskott från denna typen av försäljning går tillbaka till eleverna och Make a Change.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.